Axence nvision

System Axence nVision to narzędzie, które dostarczy pełną informację o sieci w firmie, to możliwość zrobienie dokładnej inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, to również monitoring pracowników, ochrona danych przed wyciekiem, oraz zdalny dostęp do komputerów użytkowników . Axence nVision zapewni bezpieczeństwo w Twojej firmie. Firma SEDKOMP należy do elitarnego grona srebrnych partnerów firmy Axence.

moduły nvision

Network

 • zapobieganie kosztownym przestojom przez wykrywanie anomalii w działaniu urządzeń
 • bezpieczna serwerownia – monitorowanie wskaźników wilgotności i temperatury
 • zawsze aktualne dane o wydajności serwera i łącza internetowego
 • większa kontrola nad procesami systemowymi
 • lepsza wydajność procesów biznesowych dzięki kompletnej wiedzy o stanie działania najważniejszych serwisów
 • obsługa szyfrowania AES, DES i 3DES dla protokołu SNMPv3
Funkcje:
 • skanowanie sieci, wykrywanie urządzeń i serwisów TCP/IP
 • interaktywne mapy sieci, mapy użytkownika, oddziałów, mapy inteligentne
 • jednoczesna praca wielu administratorów, zarządzanie uprawnieniami, dzienniki dostępu
 • serwisy TCP/IP: poprawność i czas odpowiedzi, statystyka ilości odebranych/utraconych pakietów (PING, SMB, HTTP, POP3, SNMP, IMAP, SQL itp.)
 • liczniki WMI: obciążenie procesora, zajętość pamięci, zajętość dysków, transfer sieciowy itp.
 • działanie Windows: zmiana stanu usług (uruchomienie, zatrzymanie, restart), wpisy dziennika zdarzeń
 • liczniki SNMP v1/2/3 (np. transfer sieciowy, temperatura, wilgotność, napięcie zasilania, poziom tonera i inne)
 • kompilator plików MIB
 • obsługa pułapek SNMP
 • routery i switche: mapowanie portów
 • obsługa komunikatów syslog
 • alarmy zdarzenie - akcja
 • powiadomienia (pulpitowe, e-mail, SMS) oraz akcje korekcyjne (uruchomienie programu, restart komputera itp.)
 • raporty (dla urządzenia, oddziału, wybranej mapy lub całej sieci)

Inventory

 • IT Asset Management – zarządzanie wszelkimi zasobami, za które odpowiada dział IT
 • szczegółowe informacje i ewidencja czynności wykonywanych na zasobach w trakcie całego cyklu życia, możliwość definiowania statusów i pól oraz generowanie protokołu przekazania sprzętu
 • widok zasobów, aplikacji, dokumentów, licencji dla poszczególnego użytkownika lub osobny widok według zasobów przypisanych do urządzeń
 • jednoczesne przypisywanie dokumentu do wielu zasobów
 • Software Asset Management – rozbudowany system zarządzania aplikacjami i licencjami, identyfikacja realnego zużycia licencji
 • rozliczanie dowolnego typu licencji w tym modelowanie licencji chmurowych
 • rozliczanie licencji według użytkownika, urządzenia, numeru seryjnego lub na podstawie wersji zainstalowanej aplikacji
Funkcje:
 • audyt inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania
 • wgląd w licencje przypisane do użytkownika pracującego na wielu urządzeniach
 • zdalny dostęp do managera plików z możliwością usuwania plików użytkownika
 • informacje o wpisach rejestrowych, plikach i archiwach .zip na stacji roboczej
 • szczegółowe informacje o konfiguracji sprzętowej konkretnej stacji roboczej
 • zarządzanie instalacjami/dezinstalacjami oprogramowania w oparciu o menedżera pakietów MSI
 • alarmy: instalacja oprogramowania, zmiana w zasobach sprzętowych
 • lista kluczy oprogramowania Microsoft
 • aplikacja dla systemu Android umożliwiająca spis z natury na bazie kodów kreskowych, kodów QR
 • możliwość archiwizacji i porównywania audytów
 • monitorowanie harmonogramu zadań Windows

Users

 • pełne zarządzanie użytkownikami, bazujące na grupach i politykach bezpieczeństwa
 • dane są gromadzone i przyporządkowywane do konkretnego użytkownika, dzięki czemu wszystkie dostępy, uprawnienia, polityka aplikacji i stron oraz polityka monitorowania – podążają automatycznie za nim niezależnie od komputera, na którym pracuje
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa firmy: możliwość blokowania niebezpiecznych domen WWW przed przypadkowym wejściem i pobraniem złośliwego oprogramowania
 • ochrona pracowników przed wiadomościami phishingowymi i atakami APT
 • optymalizacja organizacji pracy – wiedza o czasie poświęcanym na dane czynności pozwala pomóc usprawnić konkretne procesy biznesowe
 • rozróżnienie, na którym urządzeniu dana czynność została wykonana
Funkcje:
 • minimalizacja zjawiska cyberslackingu i zwiększenie wydajności pracowników
 • redukcja kosztów wydruku
 • blokowanie stron WWW
 • blokowanie uruchamianych aplikacji
 • monitorowanie wiadomości e-mail (nagłówki) - antyphishing
 • szczegółowy czas pracy (godzina rozpoczęcia i zakończenia aktywności oraz przerwy)
 • użytkowane aplikacje (aktywnie i nieaktywnie)
 • odwiedzane strony WWW (tytuły i adresy stron, liczba i czas wizyt)
 • audyty wydruków (drukarka, użytkownik, komputer), koszty wydruków
 • użycie łącza: generowany przez użytkowników ruch sieciowy
 • statyczny zdalny podgląd pulpitu użytkownika (bez dostępu)
 • zrzuty ekranowe (historia pracy użytkownika ekran po ekranie)

HelpDesk

 • tworzenie zgłoszeń serwisowych i zarządzanie nimi (przypisywanie do administratorów)
 • komentarze, zrzuty ekranowe i załączniki w zgłoszeniach
 • konfigurowanie pól niestandardowych, powiązanych w wybraną kategorią zgłoszenia
 • automatyzacje bazujące na założeniu: warunek » akcja
 • planowanie zastępstw w przydzielaniu zgłoszeń
Funkcje:
 • rozbudowany system raportów
 • powiadomienia i widok zgłoszenia odświeżany w czasie rzeczywistym
 • baza zgłoszeń z rozbudowaną wyszukiwarką
 • baza wiedzy z kategoryzacją artykułów i możliwością wstawiania grafik oraz filmów z YouTube
 • przejrzysty i intuicyjny interfejs webowy
 • wewnętrzny komunikator (czat) z możliwością przydzielania uprawnień oraz przesyłania plików i tworzenia rozmów grupowych
 • komunikaty wysyłane do użytkowników/komputerów z możliwym/obowiązkowym potwierdzeniem odczytu
 • zdalny dostęp do komputerów z możliwością blokady myszy/klawiatury
 • dwukierunkowa wymiana plików
 • zarządzanie procesami Windows z poziomu okna informacji o urządzeniu
 • zadania dystrybucji oraz uruchamiania plików (zdalna instalacja oprogramowania)
 • procesowanie zgłoszeń z wiadomości e-mail
 • integracja bazy użytkowników z Active Directory

DataGuard

 • automatyczne nadawanie użytkownikowi domyślnej polityki monitorowania i bezpieczeństwa
 • ograniczenie ryzyka wycieku strategicznych danych za pośrednictwem przenośnych pamięci masowych oraz urządzeń mobilnych
 • zabezpieczenie sieci firmowej przed wirusami instalującymi się automatycznie z pendrive’ów lub dysków zewnętrznych
 • oszczędność pieniędzy i czasu potrzebnego na odzyskanie utraconych danych
 • możliwość usuwania nieistniejących/zutylizowanych nośników danych (np. USB)
 • alarmy o podłączonym urządzeniu obcym (nieposiadającym atrybutu „nośnik zaufany”)
Funkcje:
 • zdefiniowanie polityki przenoszenia danych firmowych przez pracowników wraz z odpowiednimi uprawnieniami
 • informacje o urządzeniach podłączonych do danego komputera
 • lista wszystkich urządzeń podłączonych do komputerów w sieci
 • audyt (historia) podłączeń i operacji na urządzeniach przenośnych oraz na udziałach sieciowych
 • zarządzanie prawami dostępu (zapis, uruchomienie, odczyt) dla urządzeń, komputerów i użytkowników
 • centralna konfiguracja: ustawienie reguł dla całej sieci, dla wybranych map sieci oraz dla grup i użytkowników Active Directory
 • integracja bazy użytkowników i grup z Active Directory
 • alarmy: podłączono/odłączono urządzenie mobilne, operacja na plikach na urządzeniu mobilnym

SmartTime

 • statystyki własnej aktywności przy komputerze w wybranym przedziale czasu: dzień / tydzień / miesiąc / dowolny okres
 • wgląd we wskaźniki aktywności wszystkich podległych pracowników
 • możliwość tworzenia grup złożonych z dowolnych pracowników organizacji
 • dostęp dla menedżera grupy do metryki aktywności dla wszystkich jej członków
 • statystyki czasu spędzonego przed komputerem
Funkcje:
 • lista aplikacji używanych przez pracowników z rozbudowaną możliwością filtrowania, przypisywania do wybranych kategorii i nadawania im odpowiednich statusów
 • podgląd aplikacji używanych w grupie bądź przez indywidualnego użytkownika w dowolnym czasie
 • dodawanie wyjątków przez administratora grupy, wskazujących, że dana aplikacja w tej grupie jest uznawana za produktywną
 • możliwość wskazywania przez administratora statusów konkretnych aplikacji: produktywna / neutralna / nieproduktywna
 • grupowanie stron internetowych oraz aplikacji z podziałem na: produktywne / nieproduktywne / neutralne
 • widok najczęściej używanych aplikacji produktywnych, nieproduktywnych i neutralnych w dowolnie wybranym okresie czasu
 • definiowanie minimalnego progu produktywności (czasu spędzonego w aplikacjach produktywnych) i maksymalnego progu nieproduktywności (czasu spędzonego w aplikacjach nieproduktywnych)
 • cykliczne alerty wysyłane mailem o przekroczeniu zdefiniowanych progów produktywności
 • możliwość ustalania okresu, po którym dane mają być usuwane z modułu SmartTime
 • lista kontaktów w organizacji z wbudowaną wyszukiwarką
 • szybkie, bezpośrednie przejście między modułami HelpDesk i SmartTime
 • podgląd zrzutu ekranu wybranego użytkownika dostępny dla menedżerów i administratorów

Masz pytania?

Nasz zespół specjalistów chętnie odpowie na każde pytanie!