bezpieczeństwo

System Axence nVision to narzędzie, które dostarczy pełną informację o sieci w firmie, to możliwość zrobienie dokładnej inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, to również monitoring pracowników, ochrona danych przed wyciekiem, oraz zdalny dostęp do komputerów użytkowników . Axenxe nVision zapewni bezpieczeństwo w Twojej firmie.

moduły nvision

Network

Zapewnia automatyczne i ciągłe wykrywanie komputerów w całej sieci. Komputery prezentowane są na interaktywnych mapach pokazujących wszelkie krytyczne informacje. Dynamiczne (inteligentne) tworzone według własnych filtrów oddziały umożliwiają lepsze zarządzanie logiczną strukturą urządzeń w przedsiębiorstwie. Powiadomienie w razie problemów (email, sms, wiadomość na ekranie i inne)

Inventory

nVision automatycznie gromadzi informacje o sprzęcie i oprogramowaniu urządzeń w sieci dotyczące:
 • Modelu, CPU, pamięci, płyty głównej, napędów, kart, itd.
 • Zainstalowanych aplikacji oraz aktualizacji Windows (audytowanie i weryfikacja użytkownika licencji)
Audyt oprogramowania:
 • Audyt legalności oprogramowania oraz powiadomienie tylko w razie przekroczenia liczby posiadanych licencji
 • Numery seryjne (klucze licencyjne) dla Win/Office/Visual Studio/MS SQL Server odczytywane razem z licencją aplikacji
 • Automatyczne wykrywanie zainstalowanych aplikacji wykorzystujące bazę wzorców (aktualizowaną przez Internet)
 • Moduł administracyjno rozliczeniowy (Środki Trwałe), baza majątku IT
 • Heurystyczne tworzenie wzorców: samodzielne utworzenie wzorca, gdy dla danego programu brakuje go w bazie
 • Automatyczne i ciągłe przesyłanie informacji o zmianach przez agenty (natychmiast po zainstalowaniu zmiany)
 • Możliwość przesyłania informacji przez agenty na komputerach znajdujących się poza firmą (przez Internet)
Audyt sprzętowy:
 • Zestawienie posiadanych konfiguracji sprzętowych, wolne miejsce na dysku, średnie wykorzystanie pamięci, itd.
 • Informacje pozwalające na wytypowanie systemów, dla których konieczne jest upgrade.

Users

 • Faktyczny czas aktywności (pracy), czas zalogowania i wylogowania; przerwy w pracy – ilośc i czas
 • Dokładny czas użytkowania programów – czas aktywny oraz niaktywny. Raporty przedstawiające czas pracy „surfowania”, czatowania, grania itp.
 • Liczba odwiedzin stron z nagłówkami i czasem wizyt oraz zestawienia ogólne dla użytkownika i całej firmy
 • Informacje o edytowanych dokumentach
 • Historia pracy: cykliczne zrzuty ekranowe
 • Monitoring wydruków - możliwość audytowania zarówno pracownika jak i drukarek
 • Monitoring wiadomości e-mailowych: kto, do kogo, temat, rozmiar
 • Blokowanie stron www
 • Transfer sieciowy użytkowników – dzięki temu dowiesz się, kto przeciąża łącze
 • Informacja o generowanym ruchu sieciowym – znajdziesz użytkowników przeciążających łącze
 • Informacja o użytkownikach wykorzystujących zabronione programy. Alarmowanie w razie ich użytkowania

HelpDesk

 • Możliwość zalogowania się jako dowolny użytkownik bez wylogowania użytkownika aktualnie zalogowanego
 • Użytkownik może widzieć działania administratora (ten sam ekran) lub być zablokowany na czas jego pracy
 • Możliwość zdalnej kontroli każdego użytkownika na serwerze terminalowym
 • Definiowanie, czy użytkownik musi wyrazić zgodę na przejęcie konsoli
 • Możliwość podglądu ekranu użytkownika (bez zdalnej konsoli)
 • Baza zgłoszeń z tecketami, które mogą być przypisywane konkretnym pracownikom helpdesku, a ich status śledzony przez zgłaszającego
 • Wysyłanie przez administratorów informacji do użytkowników z żądaniem potwierdzenia przeczytania wiadomości
 • Komunikator (czat) umożliwia przesyłanie wiadomości pomiędzy zalogowanymi użytkownikami i administratorami

DataGuard

 • Zarządzanie prawami dostępu do dysków przenośnych
 • Lista wszystkich operacji kopiowania plików na urządzenia przenośne i z nich
 • Możliwość określenia, kto i z jakich dysków może korzystać
 • Kontrola urządzeń USB, bluetooth, nagrywarek, gniazd kart pamięci

Masz pytania?

Nasz zespół specjalistów chętnie odpowie na każde pytanie!