Polityka prywatności

Polityka prywatności / RODO

SEDKOMP Sp. z o.o. zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000817059, NIP: 8210008532, REGON: 710016454 zwana dalej SEDKOMP przywiązuje szczególną wagę do prawa do prywatności wszystkich osób odwiedzających naszą stronę WWW. Dane osobowe przekazane nam przez Państwa są przetwarzane przez Sedkomp Sp. z o.o. w Siedlcach przy ulicy Władysława Jagiełły 10. Dane osobowe Państwa jako użytkowników naszej strony WWW są gromadzone tylko w celu administrowania serwisem. Przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi naszą stronę WWW. SEDKOMP przetwarza Państwa dane osobowe w celu nawiązania współpracy. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.

Dane osobowe przekazane nam przez Państwa są chronione zgodnie z wymogami:

  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1)
  • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000),
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.).

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez SEDKOMP można kontaktować się pod adresem sedkomp@sedkomp.com.pl, lub numerem telefonu 25 644 60 50 w 31.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskania informacji o użytkownikach naszego serwisu. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania, na czas sesji, parametrów nawigacyjnych. Po zakończeniu sesji zapisane informacje są usuwane. SEDKOMP zapewnia Państwu dostęp do dotyczących ich danych w celu weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia tych danych. W naszym serwisie nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym. Nasz serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności prezentowane na tych stronach. Prosimy, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z prezentowaną tam polityką prywatności.