Usługi informatyczne

Usługi Data Center

Zapewniamy dostęp do zaawansowanych technologicznie obiektów przechowywania i przetwarzania danych. Klientom proponujemy niezawodne rozwiązania data center.

Cyberbezpieczeństwo

Cybersbezpieczeństwo w firmie to niezwykle ważny aspekt. Swoim Klientom proponujemy usługi stałego monitorowania bezpieczeństwa zasobów IT. Zapewniamy usługę zabezpieczania sieci.

Administracja siecią

Administrowanie siecią polega na obsłudze i ochronie sieci Twojej firmy, rozwiązywaniem problemów z nimi związanych, w tym problemów ze sprzętem oraz systemami a także ulepszenia, aktualizacje i optymalizacje.

Administracja serwerami

Administrowanie serwerami to zachowanie odpowiedniej wydajności systemu oraz bieżące dostosowanie go do zmieniających się realiów w świecie IT. Jest to także zapewnienie bezpieczeństwa danych i informacji w firmie.