Comarch WMS: Inteligentne Systemy Magazynowe dla Dynamicznych Firm

Comarch Warehouse Management System (WMS) należy do grupy Enterprise Resource Planning (ERP). Systemy ERP odpowiadają za sprawny przepływ informacji i wymianę danych między różnymi działami w firmie. Magazynowy system informatyczny odgrywa kluczową rolę w zakładach produkcyjnych, w których występuje wielopoziomowa struktura magazynu i każdego dnia wykonuje się wiele procesów magazynowych.

Podstawowe funkcje Comarch WMS obejmują:

 • Zarządzanie przyjęciami: kontrola różnorodności towaru, jego ilości, stanu i właściwości. System WMS działa w ramach sieci bezprzewodowej, dzięki czemu użytkownik ma stały dostęp do danych logistycznych, może sprawdzać daty ważności, a także ma możliwość generowania kodów kreskowych.
 • Zarządzanie lokalizacją: zarządzanie zleceniami umieszczenia towaru w magazynie przy użyciu reguł i strategii określonych odgórnie (cross-docking, uzupełnienie i konsolidacja).
 • Zarządzanie procesami wysyłki: wsparcie w kompletacji zamówień. System klasy ERP, powiązany z WMS, usprawnia wydawanie towarów wysyłanych do klientów oraz pozwala szybko wyliczyć rotację.

Oprogramowanie WMS optymalizuje wiele procesów magazynowych i eliminuje błędy, które pojawiają się na każdym etapie działań logistycznych.

Nasze wdrożenia

Funkcje dotyczące przyjęcia towaru w magazynie -
Comarch WMS

Oprogramowanie WMS zarządza trzema głównymi operacjami realizowanymi w centrach logistycznych, czyli: odebraniem towaru, pobraniem danych logistycznych oraz etykietowaniem pojemników (kody kreskowe). Atrybuty logistyczne (identyfikacja partii lub numeru seryjnego) ma kluczowe znaczenie dla płynności procesów handlowych, dlatego tak ważne jest wdrożenie systemu WMS, który wyeliminuje ryzyko pomyłki i usprawni bezpośrednie przejęcie towaru ze strefy przyjęcia do strefy kompletacji. Rola WMS nie ogranicza się jednak do czynności magazynowych. Po zamknięciu przyjęcia użytkownik może bowiem przekazać informację o referencjach, ułatwiając tym samym realizację formalności z dostawcami.

Koordynacja prac i zleceń magazynowych z Comarch WMS

 • System WMS umożliwia kompleksową obsługę magazynu wysokiego składowania. To narzędzie, które pozwala na pełną kontrolę przepływu towarów w firmie. Aplikacja jest w pełni zintegrowana z systemami Comarch ERP.

  Comarch Warehouse Management System (WMS) to m.in.

  • sprawnie zbudowana struktura magazynowa,
  • ustawione algorytmy zarządzania,
  • dyspozycje przydzielone pracownikom,
  • monitorowanie stanu i czasu ich realizacji.

  To także wsparcie podczas przyjmowania i lokalizacji towarów na magazynie oraz ich wydawania i inwentaryzowania.

System magazynowy Comarch WMS

System magazynowy Comarch WMS to pakiet dwóch rozwiązań pozwalających na kompleksową obsługę magazynu wysokiego składowania – Comarch WMS Zarządzanie oraz Comarch WMS Magazynier. Narzędzie współpracuje z Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum.

 • Comarch WMS Magazynier to mobilne wsparcie w pracy magazynierów. Aplikacja, dedykowana do pracy na urządzeniach typu kolektor danych, umożliwia in. sprawdzanie stanów magazynowych, realizację dyspozycji przyjęcia towaru, wydania zasobów, przesunięcia towarów oraz przeprowadzenie procesu inwentaryzacji.
 • Comarch WMS Zarządzanie to system zarządzania magazynem wysokiego składowania, jednostkami logistycznymi, czynnościami wykonywanymi przez pracowników oraz samymi magazynierami, którzy realizują przypisane im dyspozycje. Zaawansowane narzędzie webowe służy do zarządzania logistyką magazynową oraz administrowania magazynem.

Aplikacje Comarch WMS Magazynier oraz Zarządzanie współpracują z systemami Comarch ERP Altum, Comarch RETAIL i Comarch ERP XL. Integracja zachodzi na poziomie dokumentów magazynowych przekazywanych w Comarch WMS, gdzie odbywa się pełne zarządzanie gospodarką magazynową firmy.

Pełna Kontrola nad przepływem towarów - Comarch WMS jako Klucz do Efektywnego Zarządzania Magazynem

Comarch WMS pozwala uzyskać pełną kontrolę nad magazynem oraz magazynierami poprzez dostarczenie im wygodnego i szybkiego narzędzia pracy, które jest w pełni dostosowane do ich potrzeb. Ta przeglądarkowa aplikacja, dedykowana dla dyspozytorów, kierowników oraz administratorów, systemu, umożliwia sprawny przepływ towarów i zarządzanie strefami magazynowymi.

Wdrożenie systemu WMS niesie za sobą wiele korzyści, spośród których warto wymienić:

 • realizowanie dokumentów magazynowych w podziale na etapy;
 • zwiększoną wydajność procesów magazynowych i wewnętrznych procesów zarządzania przedsiębiorstwem;
 • sprawne zarządzanie stanami magazynowymi (uzupełnianiem i konsolidacją), co jest szczególnie przydatne w magazynach, w których istnieją stanowiska kompletacji i duże strefy magazynowe;
 • szybki druk zrealizowanych dokumentów i etykiet;
 • stały dostęp do informacji o towarach i klientach (po zintegrowaniu systemu WMS i systemu ERP);
 • filtrowanie listy towarów w magazynie w oparciu o zadane kryteria, np. datę ważności czy kod EAN;
 • monitorowanie postępu wysyłki.

Comarch WMS posiada wiele możliwości konfiguracji i dostosowania aplikacji do magazynów klientów reprezentujących różne branże, w tym: medyczną, spożywczą, retail czy chemiczną.

Nowoczesne Technologie dla Sprawnego Zarządzania Magazynem - Comarch WMS

Comarch WMS pozwala na utworzenie rozbudowanej, wielopoziomowej struktury magazynowej z dowolnie zdefiniowanych obiektów. System posiada interfejs w wielu wersjach językowych, np. polskim, ukraińskim, angielskim, francuskim czy niemieckim.

Co zyskujesz dzięki Comarch WMS?

 • skuteczne administrowanie uprawnieniami magazynierów oraz dostosowywanie parametrów procesów;
 • łatwość zarządzania położeniami oraz sterowania relokacją zasobów w magazynie;
 • kontrolę stanów minimalnych oraz maksymalnych towarów;
 • efektywną analizę danych magazynowych z wykorzystaniem raportów.

ERP WMS umożliwia obsługę wielu sposobów realizacji przyjęć, przesunięć i wydań z magazynu a także zarządzanie położeniem produktów. Comarch WMS współpracuje z Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum.

Skontaktuj się z ekspertem SEDKOMP
Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

System WMS
- Magazynowy System Informatyczny dla Nowoczesnej Firmy

Procesy magazynowe wymagają zastosowania specjalnych algorytmów, które nie są obsługiwane przez Zintegrowane Systemy Informatyczne. Dzięki wdrożeniu systemu WMS połączonego z nadrzędnym systemem zarządzającym całą firmą, można uzyskać w pełni spersonalizowane narzędzie dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa. Stawiasz na zaawansowane zarządzanie? W takim wypadku magazynowy system informatyczny WMS jest rozwiązaniem dla Ciebie.

Nowoczesne rozwiązanie do zarządzania magazynem -
Comarch WMS

Sprawna wymiana danych jest kluczowa dla zachowania wysokiej efektywności pracy przedsiębiorstwa. Z systemem ERP, zintegrowanym z WMS, przeprowadzenie kontroli jakości, sprawdzanie dat ważności oraz wykonywanie innych rutynowych czynności, zajmie jeszcze mniej czasu. Jesteś ciekawy, ile kosztuje system WMS? Jeżeli chcesz poznać szczegóły oferty, serdecznie zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.