Wdrożenie Comarch ERP XL w firmie z branży budowlanej

xl na budowie

Z naszego artykułu dowiesz się:

O firmie

Podstawowym profilem działalności spółki jest budowa i remont mostów, przepustów, wiaduktów i innych obiektów inżynieryjnych, zarówno drogowych jak i kolejowych. Znaczące miejsce w naszej działalności zajmuje także dziedzina drobnej infrastruktury kolejowej jak przejazdy kolejowe, bezpośrednie przytwierdzanie torów, budynki i budowle a także remonty żelbetowych zbiorników oczyszczalni ścieków.

Wyzwania wdrożenia

Od początku Zarząd firmy zdawał sobie sprawę o potrzebie wdrożenia nowoczesnego systemu do zarządzania firmą, którego celem będzie podniesienie efektywności zarządzania projektami. Nowy system miał zintegrować w jednym miejscu wszystkie aspekty działania i zarządzania firmą oraz dane pochodzące z różnych obszarów biznesowych.

Sytuacja biznesowa przed wprowadzeniem systemu:

  • brak systemu informatycznego, co w konsekwencji skutkuje brakiem szybkiej i sprawnej informacji analitycznej dla zarządu

Przebieg wdrożenia

O wyborze Comarch ERP XL zdecydowały przede wszystkim szerokie możliwości konfiguracyjne, jakie daje system Comarch ERP XL i przedstawione możliwości analityczne systemu. Duży wpływ miała również możliwość przygotowania dedykowanego rozwiązania do ewidencji projektów oraz śledzenia na bieżąco ich realizacji oraz kosztów.

Najważniejszym zagadnieniem było ujęcie kosztów i przychodów w podziale na projekty w związku z prowadzoną działalnością w kilku zakresach. Rozwiązanie problemu zostało zaimplementowane w oparciu o mechanizmy analityczne pozaksięgowe wbudowane w Comarch ERP XL.

Wykorzystano między innymi:

  • strukturę kosztową
  • strukturę projektów (zleceń)
  • wymiary analityczne

Ta wielowymiarowość systemu pozwoliła na opisywanie analityczne dokumentów w różnych układach i ostatecznie wykonywanie analiz.

Korzyści

Wdrożone zostały poniższe moduły:

  • Księgowość
  • Sprzedaż
  • Zamówienia
  • Środki Trwałe
  • Kadry i Płace

Okiem Klienta

Wybraliśmy oprogramowanie Comarch ERP XL, ponieważ zależało nam na zintegrowanym systemie klasy ERP, który swoją funkcjonalnością byłby w stanie objąć wszystkie obszary w naszej firmie.  Bardzo ważne dla nas było również, aby za oprogramowaniem przez nas wybranym stała firma, w tym przypadku jest to Comarch, która zapewni rozwój funkcjonalny oraz zadba o zgodność systemu ze zmieniającymi się przepisami. Równie istotnym elementem wdrożenia systemu było  doświadczenie firmy wdrażającej Sedkomp Sp z o.o.. Dzięki kompleksowej metodyce wdrożeniowej  i konsekwencji w jej  stosowaniu – realizacja projektu informatycznego przez Sedkomp zakończyła się pełnym sukcesem.

Aleksandra Antczak
Aleksandra Antczak

Marketing Manager

Szukasz wsparcia w zakresie IT i nowych technologii?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza, bądź zadzwoń + 25 644 60 50

Inne nasze wdrożenia
asaj sedkomp comarch erp xl
Blog ekspercki

Wdrożenie Comarch ERP XL w firmie Asaj. Film promocyjny z wdrożenia

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie biznesowym, efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem jest kluczem do sukcesu. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest implementacja zaawansowanych systemów ERP, takich jak Comarch ERP XL. W SEDKOMP mieliśmy przyjemność współpracować z firmą Asaj, by zrealizować takie wdrożenie, które skutecznie przetransformowało ich działalność.

LISEK APP LOGO
Case Study

Optymalizacja procesów biznesowych w Lisek.App dzięki Comarch ERP Optima- jak wdrożyliśmy innowacyjne rozwiązania w q-commerce?

W dobie rosnących oczekiwań klientów dotyczących szybkości dostaw, firma Zorro Delivery Sp. z o.o., prowadząca popularną aplikację mobilną Lisek.App, stanęła przed wyzwaniem usprawnienia swoich procesów biznesowych. Kluczowym elementem tej transformacji stało się wdrożenie systemu Comarch ERP Optima, w którym to przedsięwzięciu firma SEDKOMP odegrała kluczową rolę.