Wdrożenie Systemu Automarże w Comarch Optima z wykorzystaniem Comarch BI Point dla firmy TIOMAN

Odkryj, jak firma TIOMAN, specjalizująca się w projektach drogowych, usprawniła zarządzanie swoimi projektami poprzez wdrożenie Systemu Automarże w Comarch Optima z wykorzystaniem Comarch BI Point. Dowiedz się, jak te innowacje technologiczne przyczyniły się do zwiększenia efektywności operacyjnej, lepszej kontroli kosztów i możliwości precyzyjnego wyliczania marżowości projektów w czasie rzeczywistym. Zapraszamy do lektury naszego najnowszego studium przypadku

Z naszego artykułu dowiesz się:

Integracja Comarch ERP Optima i Automarże- wprowadzenie do case study

Firma TIOMAN, działająca w branży budowlanej i specjalizująca się w projektach drogowych, napotykała wiele wyzwań związanych z efektywnym zarządzaniem swoimi projektami. W szczególności, miała trudności w precyzyjnym obliczaniu marżowości projektów, długotrwałą rejestrację kosztów oraz brak możliwości generowania raportów na bieżąco dotyczących marżowości. W celu rozwiązania tych problemów, firma TIOMAN zdecydowała się na wdrożenie systemu Automarże i zintegrowaniu do z systemem Comarch ERP Optima z wykorzystaniem narzędzia analitycznego Comarch BI point.

Wyzwania wdrożenia

Wdrożenie systemu Automarże miało na celu rozwiązanie konkretnych problemów, z którymi firma TIOMAN się borykała. Wśród głównych wyzwań były:

Wyzwanie 1: Wysoki narzut czasu na rejestrację kosztów

Rejestracja kosztów w firmie TIOMAN była czasochłonnym procesem wymagającym dużej ilości czasu i nakładu pracy, co powodowało straty efektywności.

Wyzwanie 2: Brak możliwości generowania raportów na temat marżowości projektów w czasie rzeczywistym

Firma TIOMAN nie miała dostępu do raportów na bieżąco dotyczących marżowości projektów, co utrudniało monitorowanie i podejmowanie szybkich działań. Wgląd do danych w czasie rzeczywistym stanowił ważny element wdrożenia.

Chcesz wdrożyć w swojej firmie system do naliczania marż?

Skontaktuj się z nami już dziś i zobacz co możemy Ci zaproponować!

Rozwiązanie- wdrożenie systemu Automarże i inegracja z Comarch ERP Optima z wykorzystaniem BI Point

Aby sprostać wymaganiom klienta, wprowadzono system Automarże, który został zintegrowany z Comarch Optima i Comarch BI Point. System Automarże to zaawansowane narzędzie do zarządzania marżowością projektów, które umożliwia generowanie rozbudowanych raportów i analiz w czasie rzeczywistym.

System Automarże automatycznie zakłada kategorie w Comarch Optima na podstawie Rezerwacji odbiorcy, co pozwala na dokładniejszy opis kosztów i przychodów za pomocą konkretnego opisu analitycznego. Ta integracja zwiększa transparentność i precyzję danych.

Wdrożenie rozwiązania

Proces wdrożenia rozpoczął się od dokładnej analizy specyficznych wymagań TIOMAN oraz identyfikacji wyzwań, z którymi firma się borykała na co dzień. Po zrozumieniu pełnego zakresu potrzeb, rozpoczęto proces integracji systemu Automarże z Comarch Optima, wykorzystując Comarch BI Point.

Wdrożenie obejmowało konfigurację systemu Automarże, tak aby spełniał unikalne wymagania biznesowe TIOMAN, w tym automatyczne tworzenie kategorii na podstawie rezerwacji odbiorcy. Ta funkcja pozwoliła na dokładniejsze śledzenie kosztów i przychodów za pośrednictwem szczegółowych opisów analitycznych.

Równocześnie, dzięki wykorzystaniu Comarch BI Point, stworzono rozbudowany mechanizm raportowania per projekt, umożliwiający wyliczanie marży na konkretnym zamówieniu klienta w trybie ad-hoc. To rozwiązanie przyniosło ogromne korzyści dla TIOMAN, umożliwiając dostęp do kluczowych danych w czasie rzeczywistym i eliminując konieczność czasochłonnych analiz.

case studydy tioman

Korzyści wdrożenia systemu Automarże i integracji z Comarch ERP Optima

W rezultacie wdrożenia systemu Automarże, firma TIOMAN znacząco usprawniła rejestrację i analizę kosztów projektów, a także zyskała możliwość wyliczania marżowości projektów w czasie rzeczywistym. Zdolność do monitorowania kosztów i przychodów zleceń na różnych poziomach szczegółowości, a także analiza wszystkich surowców i półproduktów zlecenia, znacznie zwiększyły możliwości pozyskiwania informacji przez osoby zarządzające firmą.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu Automarże zintegrowanego z Comarch ERP Optima oraz Comarch BI Point obejmują:

1. Pełna informacja o kosztach i przychodach

Po wdrożeniu systemu, firma zyskała dostęp do pełnej informacji o kosztach i przychodach zleceń. Te informacje można teraz analizować na różnych poziomach: ogólnym, szczegółowym oraz materiałowym.

2. Raportowanie wyników na zleceniach w trybie online

Firma ma teraz możliwość tworzenia raportów z wynikami na zleceniach w czasie rzeczywistym.

3. Uszczelnienie i usprawnienie rejestracji kosztów zleceń

Proces rejestracji kosztów został usprawniony i uszczelniony, co przyczyniło się do poprawy efektywności i wiarygodności procesu zarządzania projektami.

MARŻE

4. Zwiększenie możliwości pozyskiwania informacji przez osoby zarządzające spółką

Dzięki rozbudowanym mechanizmom raportowania, osoby zarządzające firmą mają teraz większy dostęp do kluczowych informacji potrzebnych do podejmowania decyzji.

System Automarże, w połączeniu z Comarch Optima i Comarch BI Point, pozwolił TIOMAN na efektywne zarządzanie projektami drogowymi, co przyczyniło się do zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku.

Podsumowanie

To studium przypadku dowodzi, jak technologia Comarch ERP Optima z wykorzystaniem Comarch BI Point może przyczynić się do znacznej poprawy efektywności zarządzania projektami w branży budowlanej. Firma TIOMAN stanowi przykład, jak technologiczne innowacje mogą przekładać się na rzeczywiste korzyści biznesowe.

Szukasz wsparcia w zakresie IT i nowych technologii?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza, bądź zadzwoń + 25 644 60 50

Inne nasze wdrożenia
asaj sedkomp comarch erp xl
Blog ekspercki
Aneta Sierakowska

Wdrożenie Comarch ERP XL w firmie Asaj. Film promocyjny z wdrożenia

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie biznesowym, efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem jest kluczem do sukcesu. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest implementacja zaawansowanych systemów ERP, takich jak Comarch ERP XL. W SEDKOMP mieliśmy przyjemność współpracować z firmą Asaj, by zrealizować takie wdrożenie, które skutecznie przetransformowało ich działalność.

Case Study
Małgorzata Jerominiak

Optymalizacja procesów biznesowych w Lisek.App dzięki Comarch ERP Optima- jak wdrożyliśmy innowacyjne rozwiązania w q-commerce?

W dobie rosnących oczekiwań klientów dotyczących szybkości dostaw, firma Zorro Delivery Sp. z o.o., prowadząca popularną aplikację mobilną Lisek.App, stanęła przed wyzwaniem usprawnienia swoich procesów biznesowych. Kluczowym elementem tej transformacji stało się wdrożenie systemu Comarch ERP Optima, w którym to przedsięwzięciu firma SEDKOMP odegrała kluczową rolę.