Comarch e-Sprawozdania finansowe- obowiązek składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej.

Comarch e-Sprawozdania finansowe to narzędzie umożliwiające automatyzację i usprawnienie procesu tworzenia sprawozdań finansowych. Oprogramowanie pozwala na szybkie i łatwe wygenerowanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami prawnymi i standardami rachunkowości. Comarch e-Sprawozdania finansowe umożliwia także łatwe przeglądanie i analizę danych finansowych, dzięki czemu jeszcze szybciej podejmiesz decyzje biznesowe.

Z naszego artykułu dowiesz się:

E-sprawozdanie finansowe – obowiązki przedsiębiorcy

Obowiązek sporządzania elektronicznych sprawozdań finansowych ciąży na przedsiębiorcach od kilku lat. Od 2020 roku dokument ma ściśle określoną strukturę – pliki muszą zostać opracowane w strukturze logicznej i przesłane w formacie XML. Wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe zobowiązane są do sporządzania e-sprawozdania finansowego w formie elektronicznej oraz podpisanie go za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Użytkownicy programów Comarch ERP mogą swobodnie sporządzać elektroniczne sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami i wytycznymi Ministerstwa Finansów. Dodatkowo z aplikacji Comarch e-Sprawozdania mogą korzystać firmy, które nie posiadają systemu Comarch.

e-sprawozdania

Aplikacja do tworzenia e-Sprawozdań finansowych

Aktualizowana na bieżąco aplikacja Comarch e-Sprawozdania finansowe pozwala na sporządzanie , wysyłanie i obsługę sprawozdań finansowych w wymaganym pliku XML. Aplikacja sprawozdania finansowe Comarch to intuicyjne narzędzie, które z łatwością integruje się z systemami ERP i wspiera proces przygotowania sprawozdania finansowego. Wyróżnia je bogata funkcjonalność oraz łatwość obsługi.

Dane do aplikacji można wprowadzić także przez arkusz Excel, plik JPK_KR, ręcznie lub przez stworzony we własnym zakresie integrator.

Chcesz wdrożyć system ERP w swojej firmie?

Skonsultuj się z naszym ekspertem i umów się na prezentację!

Cechy aplikacji Comarch e-Sprawozdania

 • Sprawozdania finansowe Comarch to aplikacja, która spełnia wymogi stawiane przez Ministra Finansów. Jest ona zgodna z polskimi przepisami podatkowymi i stale aktualizowana;
 • aplikacja e-Sprawozdania Comarch dostępna jest w wersji stacjonarnej i chmurowej. Niezależnie od wersji programu Comarch możesz posiadać aplikację do tworzenia sprawozdań finansowych;
 • aplikacja współpracuje w sposób natywny z systemami Comarch ERP. Dane zawarte w tych systemach mogą być zaczytywane z zestawień księgowych systemu Comarch ERP OptimaComarch ERP XL, Enterprise oraz Comarch ERP Altum;
 • aplikacja Comarch e-Sprawozdania umożliwia odczytywanie innych e-Sprawozdań w formacie XML;

Funkcjonalności aplikacji Comarch e-Sprawozdania

 • jedną z ważniejszych funkcjonalności aplikacji jest dedykowany walidator, który sprawdza elementy sprawozdania finansowego i poprawność wygenerowanego sprawozdania oraz wysyła informację o ewentualnych błędach;
 • możliwość generowania sprawozdania w formacie do druku PDF, czy DOC;
 • zarządzanie kilkoma podpisami elektronicznymi w aplikacji;
 • dodawanie załączników do sprawozdania, np. sprawozdanie z badania biegłego rewidenta, uchwały itp;
 • możliwość podpisywania sprawozdania w formacie PDF;
 • możliwość analizy kondycji finansowej firmy w aplikacji;
 • możliwość importowania danych poprzez arkusz Excel;
 • możliwość sporządzania sprawozdania finansowego na podstawie obrotówki wraz z analizą danych księgowych;
 • możliwość wygenerowania sprawozdania finansowego na podstawie danych z ubiegłego roku obrotowego;
 • możliwość generowania not i objaśnień do sprawozdania w aplikacji
 • możliwości badania sprawozdania finansowego
 • ułatwienie w zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego kwalifikowanym podpisem elektronicznym

W aplikacji Comarch e-Sprawozdania można tworzyć sprawozdania finansowe dla:

 • jednostek innych (załącznik nr 1 do UoR)
 • jednostek małych (załącznik nr 5 do UoR)
 • jednostek mikro (załącznik nr 4 do UoR)
 • jednostek NGO (załącznik nr 6 do UoR)
 • biur rachunkowych, które sporządzają sprawozdania finansowe dla swoich Klientów;
 • skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Aplikacja e-sprawozdania finansowe – możliwości i ograniczenia

Bezpłatna aplikacja, przygotowana przez Ministerstwo Finansów, umożliwia przygotowanie sprawozdania finansowego do Szefa KAS, jego wysyłkę wraz z dokumentami dodatkowymi, a następnie pobranie UPO. Narzędzie, mimo rozbudowanych funkcjonalności, ma jednak pewne ograniczenia. Aplikacja nie daje bowiem możliwości przygotowania sprawozdania zgodnego z innymi załącznikami do ustawy o rachunkowości niż nr 1, 4, 5, 6 w wersji schemy 1.2. Oprócz tego przedsiębiorca nie może złożyć e-sprawozdania do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS. Zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów w przypadku jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sprawozdania należy kierować wyłącznie do KRS.

E-sprawozdania finansowe krok po kroku

 1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych i opracowanie sprawozdania finansowego

Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w terminie do 3 miesięcy od dnia bilansowego. Obowiązek ten spoczywa na kierowniku jednostki, a jego realizacją zajmuje się księgowa, dyrektor finansowy lub biuro rachunkowe.

e-sprawozdania
e-sprawozdania
 1. Przygotowanie e-sprawozdania w formacie XML

Od 1 października 2018 roku firmy, prowadzące księgi rachunkowe, sporządzają nowe sprawozdanie finansowe (plik XML). Kwestie techniczne zostały omówione w Biuletynie Informacji Publicznej. Aby spełnić wymogi ustawodawcy, należy zweryfikować, czy oprogramowanie księgowe umożliwia wygenerowanie dokumentu w takim formacie. Jeżeli firma nie posiada dedykowanego oprogramowania Comarch lub innego, może skorzystać z aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

e-sprawozdania
 1. Ocena e-sprawozdania przez biegłego rewidenta

Sprawozdanie finansowe powinno zostać sprawdzone przez zewnętrznego audytora. Rewident sporządza sprawozdanie z badania (w formie elektronicznej) i podpsuje je kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Prace nad sprawozdaniem finansowym powinny być zrealizowane w terminie do 6 miesięcy od dnia bilansowego. Wybór firmy audytorskiej należy do organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe jednostki.

e-sprawozdania
 1. Zatwierdzenie e-sprawozdania

Jeżeli w sprawozdaniu finansowym nie pojawiają się błędy, organ zatwierdzający może je przyjąć (zatwierdzić), np. poprzez wydanie stosownej uchwały. Do zatwierdzenia powinno dojść najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.

 1. Podpisanie sprawozdania finansowego

E-sprawozdanie musi być podpisane elektronicznie (podpis kwalifikowany lub potwierdzone profilem zaufanym ePUAP. Ustawa o rachunkowości nie wyznacza konkretnego terminu podpisania sprawozdania, niemniej przyjmuje się, że najlepiej to zrobić w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.

 1. Złożenie sprawozdania do KRS, naczelnika US lub Szefa KAS

E-sprawozdanie oraz pozostałe dokumenty (sprawozdanie z badania realizowanego przez biegłego rewidenta, odpis uchwały lub postanowienie o zatwierdzeniu sprawzdania) należy złożyć do odpowiedniego organu w następujących terminach:

 • do 30 kwietnia – podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe (do Szefa KAS),
 • w ciągu 10 dni od zatwierdzenia – podatnicy CIT niezarejestrowani w rejestrze KRS (do nauczelnika właściwego urzędu skarbowego),
 • w ciągu 15 dni od zatwierdzenia – podmioty wpisane do KRS (do Repozytorium Dokumentów).

Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie terminów jest kierownik jednostki.

Aplikacja dostępna dla firm, które nie posiadają i nie korzystają z systemu Comarch ERP

Comarch ERP e-Sprawozdania to aplikacja, z której możesz korzystać nawet jeśli nie jesteś użytkownikiem oprogramowania Comarch ERP i nie posiadasz oprogramowania Comarch. Aplikacja działa niezależnie. Dane do aplikacji mogą być wprowadzane poprzez integratory, aport z plików Excel, obrotówki lub nawet ręcznie. Z aplikacji może, więc korzystać firma działająca z dowolnym systemem ERP.

Aplikacja e-Sprawozdania finansowe Comarch umożliwia wysyłanie sprawozdań finansowych w wymaganym formacie XML oraz zarządzanie elektronicznymi sprawozdaniami.

Jak działa aplikacja Comarch ERP e-Sprawozdania?

Aby korzystać z e-Sprawozdania dla systemu ERP Comarch, użytkownik w pierwszej kolejności musi wypełnić podstawowe dane informacyjne. Niezbędne będzie określenie typu sprawozdania i wymaganych zestawień księgowych. Na podstawie uzupełnionych danych będzie utworzony szablon sprawozdania finansowego. Aplikacja daje możliwość dodane dodatkowych linii sprawozdawczych, które mogą okazać się niezbędne w rzetelnym przedstawieniu sprawozdania finansowego jednostki.

Integracja aplikacji Comarch e-Sprawozdania z systemami Comarch ERP, lub innymi systemami ERP możliwa jest poprzez kliknięcie ikony „Importuj zestawienia księgowe”. Istnieje możliwość wydrukowania e-Sprawozdania Finansowego z poziomu aplikacji poprzez ikonkę drukarki. Sprawozdanie, dzięki tej funkcjonalności, może być zaprezentowane w wersji papierowej lub PDF/DOC/XLS.

Analiza kondycji finansowej to dodatkowa funkcjonalność aplikacji. Analiza ta dostępna jest w zakładce „Wskaźniki”. To w tym miejscu, przedsiębiorca ma dostęp do danych analitycznych firmy sporządzonych na podstawie sprawozdania finansowego.

Na szczególną uwagę zasługuje funkcja walidacji danych, która w łatwy sposób pomaga wyeliminować część błędów powstałych podczas sporządzenia sprawozdania. Po kliknięciu w odpowiednią ikonę walidator sprawdzi i poinformuje o ewentualnych nieprawidłowościach. Aplikacja zwróci błędy merytoryczne oraz związane z plikiem XML. Dzięki temu zyskasz pewność, że sprawozdanie zachowa spójność merytoryczną i zostanie prawidłowo zaczytane.

Aleksandra Antczak
Aleksandra Antczak

Marketing Manager

Aleksandra Antczak

Aleksandra Antczak

Marketing Manager

Szukasz wsparcia w zakresie IT i nowych technologii?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza, bądź zadzwoń + 25 644 60 50

Polecane artykuły
lean management
Blog ekspercki

Lean management – co to jest i dlaczego warto znać tę ideę?

Lean Management – w odróżnieniu od akademickich strategii zarządzania – jest koncepcją inspirowaną sprawdzonymi i efektywnymi praktykami przemysłowymi. To system ukierunkowany na generowanie coraz wyższych zysków dzięki tworzeniu maksymalnej wartości dla klienta przy jednoczesnym wykorzystaniu minimalnych zasobów. Sprawdź, jak wykorzystać to podejście biznesowe w praktyce i jakie narzędzia mogą okazać się szczególnie pomocne.

inwentaryzacja
Blog ekspercki

Inwentaryzacja po nowemu – z nami możesz ją przyspieszyć!

Okresowe ustalania lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistych stanów magazynowych i wartości majątku firmy to coś więcej niż obowiązek wynikający z Ustawy o Rachunkowości. Sporządzenie precyzyjnego spisu faktycznego wszystkich rzeczowych i finansowych składników majątkowych zapewnia również ciągłość procesów magazynowych, ułatwia dostęp do danych dotyczących towarów oraz daje szanse na wykrycie ewentualnych błędów i nadużyć. Aby usprawnić realizację tych zadań, warto skorzystać z możliwości, jakie daje system Comarch WMS.

KSEF W COMARCH
Blog ekspercki

System ERP – ile kosztuje?

Decyzja o zakupie i wdrożeniu systemu ERP ma charakter strategiczny, dlatego powinna być poprzedzona gruntowną analizą potrzeb przedsiębiorstwa. Proces identyfikacji i oceny wymagań pozwala ustalić, czy firma dysponuje odpowiednimi zasobami, aby zaimplementować tak rozbudowane rozwiązanie. Sprawdź, z jakimi kosztami wiąże się ta inwestycja i co wziąć pod uwagę podczas wyboru odpowiedniego oprogramowania.