Inwentaryzacja po nowemu – z nami możesz ją przyspieszyć!

inwentaryzacja
Okresowe ustalania lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistych stanów magazynowych i wartości majątku firmy to coś więcej niż obowiązek wynikający z Ustawy o Rachunkowości. Sporządzenie precyzyjnego spisu faktycznego wszystkich rzeczowych i finansowych składników majątkowych zapewnia również ciągłość procesów magazynowych, ułatwia dostęp do danych dotyczących towarów oraz daje szanse na wykrycie ewentualnych błędów i nadużyć. Aby usprawnić realizację tych zadań, warto skorzystać z możliwości, jakie daje system Comarch WMS.

Z naszego artykułu dowiesz się:

Cele i etapy inwentaryzacji w firmie

Inwentaryzacja w firmie usługowej może przebiegać nieco inaczej niż w budowlanej czy handlowej. UoR przewiduje kilka rodzajów inwentaryzacji:

 • roczną – najpowszechniejsza, wykonywana do ostatniego dnia roku obrotowego,
 • ciągłą – realizowana w dużych magazynach,
 • doraźną – zlecona, np. przez syndyka,
 • cykliczną – przeprowadzana w odstępach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych,
 • nadzwyczajną – w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, np. kradzieży,
 • częściową – sprawdzenie poszczególnych rodzajów dóbr,
 • kontrolną – w momencie wystąpienia wątpliwości (nieuwzględniona w UoR).  

Jeżeli chodzi o sposób spełnienia obowiązku, inwentaryzacja w firmie może być przeprowadzona na różne sposoby. Głównym celem działań jest zliczenie składników firmy i naniesienie odpowiednich wartości do protokołu inwentaryzacyjnego.

wms

Sama procedura składa się zasadniczo z trzech etapów:

 1. przygotowanie inwentaryzacji (opracowanie planu i harmonogramu, wydanie zarządzenia o przeprowadzeniu prac, przygotowanie dokumentacji, uporządkowanie pól spisowych itp.);
 2. przeprowadzenie inwentaryzacji;
 3. rozliczenie inwentaryzacji.

Dzięki Comarch WMS można zautomatyzować inwentaryzację fizyczną, oszczędzając tym samym czas i zapewniając dokładność zapisów inwentaryzacyjnych. Zainteresowały Cię możliwości nowoczesnych systemów IT? W takim razie sprawdź, czym jest system WMS? Jak wybrać właściwy?

Comarch – inwentaryzacja bez błędów

Dzięki Comarch WMS Zarządzanie kierownicy magazynu mogą dostosować obsługę procesu inwentaryzacji całego magazynu, wybierając sposób realizacji inwentaryzacji w aplikacji. Przykładowo, inwentaryzacja ciągła umożliwia lepsze planowanie prac, ponieważ użytkownik może wybierać kolejne lokalizacje magazynowe lub towary. Istotną korzyścią jest możliwość sprawdzenia ich położenia w przypadku zgłoszenia braku zasobów oraz ewidencję braków lub nadwyżek w systemie ERP.

Chcesz wdrożyć system WMS w swojej firmie?

Skontaktuj się z nami już dziś i zobacz co możemy Ci zaproponować!

Inwentaryzacja przyrostowa i porównawcza w Comarch WMS

Aplikacja Comarch WMS oferuje możliwość przeprowadzenia dwóch typów inwentaryzacji ciągłej – w wariancie przyrostowym oraz porównawczym. W przypadku tej pierwszej magazynier otrzymuje pustą listę towarów na kolektor. Poprzez skanowanie kolejnych produktów i podawanie ich ilości lista jest stopniowo zapełniana. Podczas wykonywania inwentaryzacji porównawczej magazynierowi wyświetla się podgląd stanów magazynowych i na tej podstawie dokonuje porównania stanu faktycznego.

Comarch WMS – inwentaryzacja w nowoczesnej odsłonie

Jak wygląda zautomatyzowana inwentaryzacja? Comarch WMS znacząco ułatwił przeprowadzenie tego procesu. Decydując się na wdrożenie systemu w swojej firmie, możesz przyspieszyć pracę i wyeliminować ryzyko wystąpienia błędów ludzkich. To jednak nie wszystkie zalety systemu.

Wdrożenie systemu Comarch WMS – korzyści dla kierowników magazynów:

 • możliwość wskazania lokalizacji partii towarów, które wymagają sprawdzenia;
 • automatyczne zakładanie inwentaryzacji w przypadku zgłoszenia braków przez pracowników;
 • śledzenie postępu przeliczania pozycji uwzględnionych w zleceniu inwentaryzacji;
 • ułatwione filtrowanie nadwyżek i niedoborów magazynowych;
 • możliwość wyboru pozycji do ponownego odczytu (sprawne planowanie i zarządzanie wieloetapowymi inwentaryzacjami);
 • szybki eksport pozycji i położeń magazynu – ułatwione zlecenie prac firmie zewnętrznej;
 • transfer ewidencji do systemu ERP w celu zweryfikowania różnic.
wms erp

Inwentaryzacja w firmie produkcyjnej jest bardziej wymagająca niż inwentaryzacja w firmie usługowej, dlatego Comarch WMS oferuje elastyczne rozwiązania dostosowane od potrzeb wszystkich przedsiębiorców. Sprawdź, co możesz zyskać, korzystając z nowoczesnych rozwiązań IT. Skontaktuj się z nami już dziś!

Czytaj także: Jak usprawnić zarządzanie magazynem? Narzędzia wykorzystywane w logistyce magazynowej

Małgorzata Jerominiak
Małgorzata Jerominiak

Specjalista ds. sprzedaży ERP

Małgorzata Jerominiak

Małgorzata Jerominiak

Specjalista ds. sprzedaży ERP

Szukasz wsparcia w zakresie IT i nowych technologii?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza, bądź zadzwoń + 25 644 60 50

Polecane artykuły
lean management
Blog ekspercki

Lean management – co to jest i dlaczego warto znać tę ideę?

Lean Management – w odróżnieniu od akademickich strategii zarządzania – jest koncepcją inspirowaną sprawdzonymi i efektywnymi praktykami przemysłowymi. To system ukierunkowany na generowanie coraz wyższych zysków dzięki tworzeniu maksymalnej wartości dla klienta przy jednoczesnym wykorzystaniu minimalnych zasobów. Sprawdź, jak wykorzystać to podejście biznesowe w praktyce i jakie narzędzia mogą okazać się szczególnie pomocne.

inwentaryzacja
Blog ekspercki

Inwentaryzacja po nowemu – z nami możesz ją przyspieszyć!

Okresowe ustalania lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistych stanów magazynowych i wartości majątku firmy to coś więcej niż obowiązek wynikający z Ustawy o Rachunkowości. Sporządzenie precyzyjnego spisu faktycznego wszystkich rzeczowych i finansowych składników majątkowych zapewnia również ciągłość procesów magazynowych, ułatwia dostęp do danych dotyczących towarów oraz daje szanse na wykrycie ewentualnych błędów i nadużyć. Aby usprawnić realizację tych zadań, warto skorzystać z możliwości, jakie daje system Comarch WMS.

KSEF W COMARCH
Blog ekspercki

System ERP – ile kosztuje?

Decyzja o zakupie i wdrożeniu systemu ERP ma charakter strategiczny, dlatego powinna być poprzedzona gruntowną analizą potrzeb przedsiębiorstwa. Proces identyfikacji i oceny wymagań pozwala ustalić, czy firma dysponuje odpowiednimi zasobami, aby zaimplementować tak rozbudowane rozwiązanie. Sprawdź, z jakimi kosztami wiąże się ta inwestycja i co wziąć pod uwagę podczas wyboru odpowiedniego oprogramowania.