Przewodnik po SLIM VAT 3 – najważniejsze zmiany w ustawie o VAT

5 czerwca bieżącego roku Ministerstwo Finansów opublikowało pakiet przepisów SLIM VAT 3, czyli zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług VAT, oraz innych niektórych ustaw. Nowa wersja ustawy zawiera szereg rozwiązań, które mają za zadanie uproszczenia w rozliczaniu VAT. Wśród wprowadzonych zmian znalazło się zwiększenie limitu obrotów (z 1,2 mln euro do 2,0 mln euro), które kwalifikują podatnika jako małego podatnika, zmieniono korekty należnego podatku w obszarze TAX FREE oraz wprowadzono regulacje dotyczące określania kursu walutowego dla faktur korygujących, jeśli faktura oryginalna była wystawiona w walucie obcej. W tym artykule przedstawimy najważniejsze zmiany w podatku VAT wprowadzone pakietem SLIM VAT 3.

Z naszego artykułu dowiesz się:

Ułatwienia w rozliczaniu podatku VAT w zawarte w pakiecie SLIM VAT 3

W ramach SLIM VAT 3:

  • Zrezygnowano z wymogu przeprowadzania rocznej korekty VAT naliczonego, o ile finalny wskaźnik sprzedaży jest niższy i nie różni się więcej niż o 2 punkty procentowe od wskaźnika początkowego (wcześniej konieczna była korekta nawet przy różnicy jednego punktu procentowego);
  • Próg sprzedaży dla małego podatnika VAT podniesiony został do 2 mln euro rocznie;
  • Zaprowadzono metodę korygowania transakcji rozliczanych w ramach OSS oraz IOSS, kiedy podatnik nie korzysta już z procedur zainicjowanych przez tzw. pakiet e-commerce; jak również uściślono zasady alokacji dostaw łańcuchowych realizowanych za pomocą interfejsu elektronicznego;
  • Podwyższono limit, który umożliwia przyjęcie stosunku 100%, jeżeli przekracza on 98% – limit ten zwiększono z 500 zł do 10 tys. zł;
  • Uregulowano kwestię w zakresie przekazywania środków między rachunkami VAT w grupie- wprowadzono możliwość przekazywania środków finansowych z rachunku VAT członka grupy VAT na rachunek VAT jej przedstawiciela.
slim vat 3

Zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym

Resort w ustawie o SLIM VAT3 3 zrezygnował z wymogu posiadania faktur dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów WNT przy odliczaniu podatku VAT naliczonego z tego tytułu.

Zmiany w korekcie WDT do stawki 0% VAT

SLIM VAT 3 daje możliwość uwzględnienia stawki 0% WDT w ramach korekty podatku należnego w momencie, kiedy powstaje zobowiązanie podatkowe.

Ustawa SLIM VAT 3 dała podatnikom możliwość rozliczenia transakcji WDT z stawką 0% w ewidencji JPK_V7 za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiło zobowiązanie podatkowe na skutek określonej dostawy towarów w ramach WDT.

Poprawka JPK_V7 oraz podsumowującej informacji VAT-UE może być więc zastosowana za okres rozliczeniowy, w którym polski podatnik wystosował fakturę potwierdzającą WDT. Nie może to nastąpić jednak później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przeprowadzono WDT (eksport towaru z Polski do kraju partnera UE).

Zmiany w zakresie momentu odliczenia VAT z tytułu WNT w SLIM VAT 3

Nowe przepisy SLIM VAT 3 dotyczące podatku VAT umożliwiają podatnikowi odliczenie podatku naliczonego z tytułu zakupu towaru od kontrahenta z UE w miesiącu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy.

Chcesz wdrożyć w swojej firmie system ERP zgodny z polskimi przepisami podatkowymi?

Skontaktuj się z nami już dziś i zobacz co możemy Ci zaproponować!

Poprawa płynności finansowej przedsiębiorców

W ramach pakietu SLIM VAT 3 podniesiono limit małego podatnika VAT do 2 mln euro. To przyczyni się do wzrostu liczby podatników, którzy będą mogli korzystać z metody kasowej oraz rozliczenia kwartalnego w VAT. Ta zmiana decydowanie ułatwi życie podatnikom i ułatwi rozliczanie podatku VAT.

Dodatkowo w pakiecie SLIM VAT wprowadzono szereg zmian wpływających pozytywnie na płynność finansową firm:

  • Zastosowano możliwość dysponowania środkami na rachunku VAT przez przedstawiciela grupy VAT. Od 1 lipca 2023 roku (od momentu kiedy możliwe stało się tworzenie grup VAT), przedstawiciel stał się odpowiedzialny za opłacanie VAT za całą grupę.
  • Rozszerzono zakres wykorzystania środków z konta VAT na pokrycie innych zobowiązań podatkowych, takich jak podatek od sprzedaży detalicznej, podatek tonażowy czy tzw. podatek od małpek.
  • Wprowadzenie prostszego mechanizmu split payment dla faktoringu, poprzez stworzenie dodatkowej opcji uniknięcia odpowiedzialności solidarnej w przypadku zmiany podmiotu świadczącego usługi faktoringu.

Złagodzenie przepisów dotyczące sankcji VAT w ramach SLIM VAT 3

  • Redukcja preferencyjnych stawek w zakresie sankcji VAT z 20% do 10%, a także z 15% do 5%;
  • Zaniechanie automatycznego nakładania sankcji VAT – kierownik Urzędu Skarbowego lub Urzędu Kontroli Skarbowej ma możliwość rezygnacji z ich nałożenia w specyficznych sytuacjach.

Uproszczenia w zakresie ewidencji sprzedaży, fakturowania i dokumentowania transakcji

Wdrożone zostały procedury upraszczające proces raportowania rozliczeń związanych z wystawieniem faktur. Dostosowano kryteria wystawiania faktur do standardów e-paragonów, oraz zarządzania rejestrami sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. W tym zakresie, umożliwiono podmiotom podatkowym rezygnację z obowiązku wydruku dokumentów fiskalnych. Oznacza to brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących online (w tym wirtualnych).

slim vat paragon

Ułatwienie i precyzyjniejsze doprecyzowanie kursów dla faktur korygujących, zarówno tych zwiększających jak i zmniejszających wartość transakcji. W ramach tych zmian wprowadzono możliwość użycia jednego, wspólnego kursu waluty obcej dla wystawienia faktury korygującej zbiorczej na minus z dnia poprzedniego w stosunku do dnia wystawienia korekty.

Rozszerzenie zakresu zwolnienia z VAT w ramach SLIM VAT 3

Wprowadzono modyfikacje dotyczące zwolnień z VAT i opłat celnych dla importu produktów przeznaczonych dla placówek dyplomatycznych.

Od kiedy obowiązuje SLIM VAT 3?

SLIM VAT-3 obowiązuje od 1 lipca 2023 roku.

Aneta Sierakowska

Aneta Sierakowska

Service Level Manager

Szukasz wsparcia w zakresie IT i nowych technologii?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza, bądź zadzwoń + 25 644 60 50

Polecane artykuły
asaj sedkomp comarch erp xl
Blog ekspercki
Aneta Sierakowska

Wdrożenie Comarch ERP XL w firmie Asaj. Film promocyjny z wdrożenia

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie biznesowym, efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem jest kluczem do sukcesu. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest implementacja zaawansowanych systemów ERP, takich jak Comarch ERP XL. W SEDKOMP mieliśmy przyjemność współpracować z firmą Asaj, by zrealizować takie wdrożenie, które skutecznie przetransformowało ich działalność.

Case Study
Małgorzata Jerominiak

Optymalizacja procesów biznesowych w Lisek.App dzięki Comarch ERP Optima- jak wdrożyliśmy innowacyjne rozwiązania w q-commerce?

W dobie rosnących oczekiwań klientów dotyczących szybkości dostaw, firma Zorro Delivery Sp. z o.o., prowadząca popularną aplikację mobilną Lisek.App, stanęła przed wyzwaniem usprawnienia swoich procesów biznesowych. Kluczowym elementem tej transformacji stało się wdrożenie systemu Comarch ERP Optima, w którym to przedsięwzięciu firma SEDKOMP odegrała kluczową rolę.