Zarządzanie procesami biznesowymi – Klucz do sukcesu firmy

Sprawne zarządzanie procesami biznesowymi koncentruje się na optymalizacji procesów biznesowych w firmach. Polega na analizowaniu, projektowaniu oraz wdrażaniu rozwiązań prowadzących do doskonalenia przebiegu procesów. Strategia biznesowa oraz sprawne zarządzanie procesami biznesowymi to klucz do sukcesu firmy.

Z naszego artykułu dowiesz się:

Czym jest Business Process Management (BPM)?

Business Process Management (BMP) to nic innego jak zarządzanie procesami biznesowymi. Jest to seria działań lub zadań, które mają prowadzić do osiągnięcia celów biznesowych i strategicznych firmy. BMP jest to wprowadzenie rozwiązań, które zintegrują i zautomatyzują różne aspekty działalności. Jest to metodyczne podejście do prowadzenia biznesu, które w dłuższej perspektywie jest korzystne i prowadzi do budowania przewagi konkurencyjnej firmy.

bmp procesy biznesowe

Jak wygląda optymalizacja procesów biznesowych?

Optymalizacja procesów biznesowych (BMP) w pierwszej kolejności powinna skupiać się na określeniu celów, które firma chce osiągnąć. Stworzenie strategii to podstawa optymalizacji procesów w biznesie.

Optymalizacja procesów biznesowych skupia się na zrozumieniu procesu, czyli skupieniu się na nim, aby w dalszej kolejności go ulepszyć i zoptymalizować, a co za tym idzie zautomatyzować.

Automatyzacja procesów biznesowych to przede wszystkim wyeliminowanie znacznej części działań wykonywany przez ludzi. Przekazanie tych działań algorytmom, które są w stanie zgromadzić, przeanalizować i przekształcić dane w sposób bardziej efektywny.

Jakie są najważniejsze korzyści optymalizacji procesów biznesowych?

Korzyści z optymalizacji procesów biznesowych (BMP) jest wiele i są one niezwykle miarodajne. Pierwszą korzyścią, o której warto wspomnieć jest zwiększona wydajność firmy. Innymi korzyściami, o których warto wspomnieć są zwiększenie efektywności operacyjnej, redukcja kosztów funkcjonowania firmy, eliminacja błędów, czy skrócenie czasu realizacji procesów.

Zwiększenie efektywności operacyjnej

Pierwszą korzyścią, o której warto wspomnieć jest zwiększona wydajność firmy. Dzięki automatyzacji powtarzalnych działań, zasoby ludzkie mogą być skierowane na inne zadania, co eliminuje nieefektywne zarządzanie kapitałem ludzkim- oszczędza czas pracownikom oraz oszczędza pieniądze firmy. Dzięki BMP zwiększa się efektywność operacyjna firmy. Czynnik ludzki może być skierowany na dalszy rozwój przedsiębiorstwa lub inne, bardziej istotne zadania.

Chcesz wdrożyć system ERP w swojej firmie?

Skonsultuj się z naszym ekspertem i umów się na prezentację!

Obniżenie kosztów przedsiębiorstwa

Drugą bardzo ważną korzyścią jest ujednolicenie systemu zarządzania w firmie, co ułatwia pracę i redukuje koszty zarządzania. Dzięki jednolitym procesom ułatwiona jest komunikacja w firmie i realizacja zadań poszczególnych jednostek.

Dodatkowo BMP pozwala redukować koszty zatrudnienia. Dzięki automatyzacji procesów, zamiast zatrudniać nowe osoby do wykonywania powtarzalnych czynności, możemy przekierować aktualnych pracowników w stronę innych działań.

Zwiększenie jakości poprzez eliminację błędów

Zgodność i bezpieczeństwo to następna korzyść, o której warto wspomnieć. Dzięki BMP firma jest w stanie zwiększać odpowiedzialność poszczególnych działów firmy a przy tym zmniejszać ryzyko popełniania błędów. Mniej błędów w firmie- to redukcja kosztów, napraw, czy reklamacji.

Skrócenie czasu realizacji procesów

Automatyzacja procesów zawsze wiąże się optymalizacją czasu ich przebiegu. W czasie wszechobecnej automatyzacji i robotyzacji wiele procesów możemy zoptymalizować dzięki maszynie. Odpowiednie algorytmy są w stanie przeprocesować dane nieporównywalnie szybciej niż człowiek i w dodatku z maksymalną eliminacją błędów.

Poprawa satysfakcji klienta

Wyższa sprawność procesów, to wyższa jakoś a co za tym idzie większe zadowolenie klientów. Budowanie wizerunku marki to długotrwały proces. Dzięki BMP możemy podnieść jakość usług i podnieść przewagę konkurencyjną w postaci większego zadowolenia konsumentów.

bmp procesy biznesowe

Jakie procesy biznesowe warto zautomatyzować w pierwszej kolejności?

To, jakie procesy należy automatyzować w pierwszej kolejności, zależy od prowadzonej działalności i specyfiki przedsiębiorstwa. Co do zasady, w odczuciu SEDKOMP w pierwszej kolejności warto rozważyć zautomatyzowanie procesów w sprzedaży. Procesy handlowe, sprzedażowe należą do tych najistotniejszych w firmie. W wielu firmach są one bardzo skomplikowane, zawiłe i mają wiele etapów. BMP umożliwia częściowe lub nawet całkowite zautomatyzowanie działań z zakresu ofertowania, realizacji zamówień, rabatowania, czy procesów reklamacji.

Drugim niezwykle ważnym aspektem w codziennym funkcjonowaniu firmy są procesy w zakresie logistyki i spedycji. Warto rozważyć BMP w zakresie przyjmowania towarów, zamawiania ich, czy ustalania limitów stanów magazynowych a także obsługa związana z towarami (przesunięcia międzymagazynowe, wydania z magazynu).

Ostatnim elementem, o którym warto wspomnieć to procesy w działach finansowych. Jest wiele powtarzalnych czynności, które mogą być wykonywane przez system automatycznie.

Narzędzia do zarządzania procesami biznesowymi

Narzędzie, które możemy zaproponować naszym Klientom to narzędzie Business Process Management Comarch. Narzędzie to pozwala konfigurować własne procesy, ale także ma wbudowany zestaw standardowych algorytmów obsługujących konkretne, uniwersalne procesy.

Narzędzie BMP Comarch automatyzuje procesy na podstawie danych z modułu Business Intelligence, czyli to system ERP pomaga określić, co warto zautomatyzować w Twojej firmie. Sztuczna inteligencja opiera procesy BMP w oparciu o aktualne dane i prognozy. Dane analityczne z Business Intelligence są podstawą do tworzenia procesów biznesowych BMP.

bmp procesy biznesowe

Dlaczego warto zdecydować się na narzędzia Comarch ERP?

Comarch BMP to narzędzie w pełni zintegrowane z systemami Comarch ERP Altum oraz Comarch ERP XL i innymi dodatkami do systemów Comarch ERP, co znacznie ułatwia pracę oraz tworzenie schematów procesowych.

Comarch ERP to gwarancja jakości, ale także społeczność Comarch, w której możemy wymieniać się doświadczeniami dotyczącymi funkcjonowania systemu, a także zadawać pytania i rozwiewać wątpliwości.

Dzięki BMP Comarch możemy modelować procesy biznesowe w celu ustalania ścieżek postępowania w poszczególnych sytuacjach, informowania użytkowników o konieczności wykonywania określonej czynności oraz automatycznej realizacji operacji w miejscach, gdzie zachodzi powtarzalny, niewymagający udziały pracowników scenariusz.

Aleksandra Antczak

Aleksandra Antczak

Marketing Manager

Szukasz wsparcia w zakresie IT i nowych technologii?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza, bądź zadzwoń + 25 644 60 50

Polecane artykuły
asaj sedkomp comarch erp xl
Blog ekspercki
Aneta Sierakowska

Wdrożenie Comarch ERP XL w firmie Asaj. Film promocyjny z wdrożenia

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie biznesowym, efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem jest kluczem do sukcesu. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest implementacja zaawansowanych systemów ERP, takich jak Comarch ERP XL. W SEDKOMP mieliśmy przyjemność współpracować z firmą Asaj, by zrealizować takie wdrożenie, które skutecznie przetransformowało ich działalność.

Case Study
Małgorzata Jerominiak

Optymalizacja procesów biznesowych w Lisek.App dzięki Comarch ERP Optima- jak wdrożyliśmy innowacyjne rozwiązania w q-commerce?

W dobie rosnących oczekiwań klientów dotyczących szybkości dostaw, firma Zorro Delivery Sp. z o.o., prowadząca popularną aplikację mobilną Lisek.App, stanęła przed wyzwaniem usprawnienia swoich procesów biznesowych. Kluczowym elementem tej transformacji stało się wdrożenie systemu Comarch ERP Optima, w którym to przedsięwzięciu firma SEDKOMP odegrała kluczową rolę.