Zmiany w przepisach o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Comarch gotowy na synchronizację z SENT

Delegowanie kierowców- zmiany w prawie
Od 19 sierpnia 2023 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące delegowania kierowców w transporcie drogowym. Zmiany te mają na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnych wytycznych i standardów. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi zmianami w prawie.

Z naszego artykułu dowiesz się:

Najważniejsze zmiany w przepisach o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym

  1. Implementacja dyrektyw unijnych: Nowa ustawa implementuje do polskiego prawa dyrektywę 2020/1057, nazywaną lex specialis. Dotyczy ona delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego.
  2. Status pracownika delegowanego: Kierowcy wykonujący określone operacje transportowe na terytorium Polski będą teraz traktowani jak pracownicy delegowani. Muszą oni otrzymać warunki zatrudnienia zgodne z polskimi przepisami, w tym odpowiednie wynagrodzenie.
  3. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy (PIP): PIP ma teraz za zadanie kontrolować warunki zatrudnienia delegowanych kierowców. Będzie też korzystać z Elektronicznego Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI) w module „Transport”.
  4. Zgłoszenie delegowania: Przedsiębiorcy z zagranicy będą musieli zgłosić delegowanie kierowców na terytorium Polski. Proces zgłaszania będzie różnił się w zależności od kraju pochodzenia przedsiębiorcy i okoliczności delegowania.
  5. Dokument potwierdzający delegowanie: Kierowcy z państw trzecich będą musieli posiadać przy sobie specjalny dokument potwierdzający delegowanie na terytorium Polski. Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego będą mogli żądać jego okazania podczas kontroli drogowej.

Obsługa SENT w systemie Comarch ERP Optima

System Comarch ERP Optima umożliwia generowanie oraz wysyłanie zgłoszeń przewozu towaru na PUESC do systemu SENT zarówno przez podmiot wysyłający, jak i odbierający. Proces jest znacznie uproszczony dzięki możliwości tworzenia zgłoszeń SENT ręcznie lub na podstawie dokumentów takich jak FS, WZ, FZ czy PZ.

Korzystanie z systemu znacząco przyspiesza procedurę zgłoszenia. Wystarczy prawidłowo skonfigurować system ERP, aby potem móc generować zgłoszenia bez konieczności manualnego wypełniania formularzy na PUESC.

System pozwala wybierać między dwoma typami zgłoszeń przewozu towaru:

  1. Towary, które nie są paliwami opałowymi ani gazem LPG.
  2. Paliwa opałowe dedykowane do urządzeń grzewczych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Pomocy systemu Comarch:

Obsługa SENT w systemie Comarch ERP XL

System Comarch ERP XL umożliwia rejestrowanie oraz wysyłanie do systemu SENT zgłoszeń dotyczących przywozu oraz wywozu tzw. towarów wrażliwych. Zgłoszenia można tworzyć ręcznie, wprowadzając wszystkie niezbędne informacje, takie jak dane dotyczące podmiotu wysyłającego, odbierającego, kody CN transportowanych produktów i ich ilości.

Zgłoszenie dotyczące wywozu można również generować na bazie dokumentów takich jak FS, FSE, WZ, WZE. Natomiast zgłoszenie dotyczące przywozu na podstawie dokumentów takich jak FZ, PZ, FA, PZI.

Po zarejestrowaniu zgłoszenia w systemie, można je przesłać do systemu SENT. Po pomyślnym przesłaniu i weryfikacji, system SENT zwraca numer referencyjny zgłoszenia oraz klucze dostępu dla różnych stron zaangażowanych w proces (np. dla Wysyłającego czy Odbierającego). Te informacje są następnie zapisywane w zakładce SENT.

Zgłoszenia przesłane do SENT mogą być modyfikowane, anulowane lub zamykane. Każda zmiana może być przesyłana do systemu SENT, który aktualizuje status zgłoszenia. W przypadku awarii systemu SENT istnieje także możliwość wysyłania zgłoszeń drogą mailową.

Aneta Sierakowska

Aneta Sierakowska

Service Level Manager

Szukasz wsparcia w zakresie IT i nowych technologii?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza, bądź zadzwoń + 25 644 60 50

Polecane artykuły
asaj sedkomp comarch erp xl
Blog ekspercki
Aneta Sierakowska

Wdrożenie Comarch ERP XL w firmie Asaj. Film promocyjny z wdrożenia

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie biznesowym, efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem jest kluczem do sukcesu. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest implementacja zaawansowanych systemów ERP, takich jak Comarch ERP XL. W SEDKOMP mieliśmy przyjemność współpracować z firmą Asaj, by zrealizować takie wdrożenie, które skutecznie przetransformowało ich działalność.

Case Study
Małgorzata Jerominiak

Optymalizacja procesów biznesowych w Lisek.App dzięki Comarch ERP Optima- jak wdrożyliśmy innowacyjne rozwiązania w q-commerce?

W dobie rosnących oczekiwań klientów dotyczących szybkości dostaw, firma Zorro Delivery Sp. z o.o., prowadząca popularną aplikację mobilną Lisek.App, stanęła przed wyzwaniem usprawnienia swoich procesów biznesowych. Kluczowym elementem tej transformacji stało się wdrożenie systemu Comarch ERP Optima, w którym to przedsięwzięciu firma SEDKOMP odegrała kluczową rolę.