podpis elektroniczny

SEDKOMP wychodząc naprzeciw potrzebom swych klientów podpisał umowę z centrum certyfikacji KIR S.A., które świadczy usługi certyfikacyjne związane z bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wiąże się to z tym, że SEDKOMP przechodząc wiele szkoleń stał się pełnoprawnym dystrybutorem bezpiecznego podpisu elektronicznego, bez którego od 21 lipca nie będzie mogła funkcjonować żadna firma zatrudniająca więcej niż 5 pracowników.

 
podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej zabezpieczające dokumenty przed nieuprawnioną modyfikacją. Dane te pozwalają na jednoznaczną identyfikację osoby poświadczającej dokument. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. zrównuje pod względem prawnym bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu z podpisem własnoręcznym.

właściwości podpisu elektronicznego

Unikalność

każdy dokument podpisany elektronicznie ma unikalny podpis cyfrowy, ściśle z nim związany.

Integralność

każda zmiana dokumentu podpisanego cyfrowo, zostanie natychmiast wykryta w momencie weryfikacji dokumentu.

Niezaprzeczalność

tylko osoba posiadająca klucz prywatny korespondujący z kluczem publicznym wykorzystanym do weryfikacji podpisu mogła wygenerować podpis pod dokumentem.

Przebieg certyfikacji

 Wszelkie wymagające wypełnienia dokumenty będzie pomagał wypełniać przeszkolony pracownik SEDKOMP. Wypełnione dokumenty zostaną odesłane do centrum certyfikacji. Klientowi pozostanie tylko czekać na odbiór karty kryptograficznej. Od momentu wypełnienia dokumentów do otrzymania karty kryptograficznej może upłynąć nawet do 2 tygodni. Ze względu na dużą liczbę podmiotów zobowiązanych do posługiwania się bezpiecznym podpisem elektronicznym płatnicy składek ZUS powinni odpowiednio wcześniej dokonać jego zakupu.

elementy podpisu elektronicznego

Certyfikat kwalifikowany ważny do 2-óch lat

Karta kryptograficzna z czytnikiem

Program do składania i weryfikacji podpisu

Masz pytania?

Nasz zespół specjalistów chętnie odpowie na każde pytanie!